bir gezek ulanylýan infuziýa toplumy

Bu umumy lukmançylyk sarp ediş serişdesi, Aseptiki bejergiden soň, damar bilen infuziýa üçin damar bilen derman ergininiň arasyndaky kanal döredilýär. Adatça sekiz bölekden durýar: damar iňňesi ýa-da sanjym iňňesi, iňňe gorag gapagy, infuziýa şlangy, suwuk derman süzgüji, akym sazlaýjy, damja küýzesi, çüýşäni saklaýan deşiji enjam, howa süzgüji we ş.m. Käbir infuziýa toplumlarynda sanjym bölekleri, doza portlary we ş.m. bar.
Adaty infuziýa toplumlary PVC-den ýasalýar.Performanceokary öndürijilikli poliolefin termoplastiki elastomer (TPE) bir gezek ulanylýan infuziýa toplumlaryny ýasamak üçin has ygtybarly we has ýokary öndürijilik materialy hasaplanýar.Bir materialda DEHP ýok we bütin dünýäde mahabatlandyrylýar.
Önüm bir gezek ulanylýan damar infuziýasy iňňesi bilen gabat gelýär we esasan kliniki agyrlyk infuziýasy üçin ulanylýar.
1.Bir bir gezek ulanylýar we arassaçylyk we hil standartlaryna laýyk gelýär.
2. Haçdan peýdalanmak gadagandyr.
3. Bir gezek ulanylýan infuziýa toplumlary ulanylandan soň lukmançylyk galyndylary hökmünde garalmalydyr.

8ef66015 fbc5a9b7


Iş wagty: 18-2021-nji noýabr