Dokalan däl önümler

 • Non sterile non woven sponge

  Steril däl dokalan gubka

  Dokalan däl gubkalar umumy ulanmak üçin ajaýyp.4 plyusly, steril däl gubka ýumşak, ýylmanak, güýçli we diýen ýaly lintsiz.

  Adaty gubkalar 30 gram agramly etrap / poliester garyndysy, goşmaça ululykdaky gubkalar 35 gram agramly etrap / poliester garyndysyndan ýasalýar.

  Has ýeňil agramlar, ýaralara az ýelmeşip, gowy siňdirilişi üpjün edýär.

  Bu gubkalar hassany yzygiderli ulanmak, dezinfeksiýa etmek we umumy arassalamak üçin amatlydyr.

 • Non sterile non woven sponge

  Steril däl dokalan gubka

  Dokalan däl gubkalar umumy ulanmak üçin ajaýyp.4 plyusly, steril däl gubka ýumşak, ýylmanak, güýçli we diýen ýaly lintsiz.Adaty gubkalar 30 gram agramly etrap / poliester garyndysy, goşmaça ululykdaky gubkalar 35 gram agramly etrap / poliester garyndysyndan ýasalýar.Has ýeňil agramlar, ýaralara az ýelmeşip, gowy siňdirilişi üpjün edýär.Bu gubkalar hassany yzygiderli ulanmak, dezinfeksiýa etmek we umumy arassalamak üçin amatlydyr.