Ilkinji kömek

 • high quality fast delivery first aid bandage

  ýokary hilli çalt eltip bermek

  Önümiň beýany 1.Kar / Awtoulag ilkinji kömek bandajy agyrýar.2. Iş ýerinde ilkinji kömek bandajy Iş ýerleriniň islendik görnüşi işgärler üçin gowy saklanylýan ilkinji kömek enjamyna mätäç.Haýsy zatlaryň içinde gaplanmalydygyny bilmeýän bolsaňyz, şu ýerden satyn alyp bilersiňiz. Bizde iş ýerleriniň köp görnüşi bar ...
 • emergency survival first aid blanket

  gyssagly kömek halas ediş ýorgan

  Önümiň beýany Bu folga halas ediş ýorgan, adatdan daşary ýagdaýlarda bedeniň ýylylygyny saklamaga kömek edýär, ähli howa şertlerinde ykjam adatdan daşary goragy üpjün edýär, bedeniň ýylylygynyň 90% -ini saklaýar / görkezýär, ykjam ululygy, ýeňil agramy, götermek aňsat, Bir gezek ulanylýan, suw geçirmeýän we ýel geçirmeýän.“PET” materialyna adatdan daşary ýorgan reňk altyn kümüş / kümüş eli hem diýilýär.Ölçegi 160x210cm , 140x210cm ýa-da adaty ululykda ýel geçirmeýän , suw geçirmeýän we sowuklyga garşy ölçeg I we paket I ...
 • Hot Sale First Aid Kit for Home Travel Sport

  Öý syýahat sporty üçin gyzgyn satuw ilkinji kömek enjamy

  Önümiň beýany 1.Kar / Awtoulag ilkinji kömek enjamy Awtoulagymyzyň ilkinji kömek enjamlarynyň hemmesi akylly, suw geçirmeýän we howa geçirijilikli, öýden ýa-da ofisden çyksaňyz aňsatlyk bilen sumkanyňyza salyp bilersiňiz. Ondaky ilkinji kömek enjamlary ownuk şikesleri başdan geçirip biler we agyrýar.2. Iş ýerinde ilkinji kömek toplumy Iş ýerleriniň islendik görnüşi işgärler üçin gowy saklanylýan ilkinji kömek enjamyna mätäç.Onda haýsy zatlaryň gaplanmalydygyna ynamyňyz ýok bolsa, şu ýerden satyn alyp bilersiňiz. Bizde iş ýerinde köp sanly firma bar ...