Biz hakda

47496258e6c3bd37857ab5d9aa6f2d2

“Superunion” topary, 20 ýyldan gowrak wagt bäri lukmançylyk pudagy bilen meşgullanýan lukmançylyk sarp ediş materiallaryny we lukmançylyk enjamlaryny öndürmekde we satmakda ýöriteleşen bir kompaniýa.Zawodymyz 1993-nji ýylda döredilip, 2005-nji ýylda önümçilik enjamlaryny optimizirlemäge we işgärleriň hünärlerini ýokarlandyrmaga başlady.Häzirki wagtda awtomatlaşdyrylan önümçilik gazanyldy.Zawod meýdany 8000 inedördül metrden gowrak.

Lukmançylyk doka, bandaj, lukmançylyk lentasy, lukmançylyk pagta, dokalan däl önümler, şpris, kateter, hirurgiki sarp ediş serişdeleri we beýleki lukmançylyk sarp ediş materiallary ýaly birnäçe önüm setirimiz bar.

Üç markany bellige aldyk: SUGAMA, ZHUOHE we WLD.

300-den gowrak lukmançylyk önümini eksport etdik. Hyzmat toparymyzda 50-den gowrak adam bar we 100-den gowrak ýurtda lukmançylyk edaralaryna we dermanhanalaryna hyzmat etdi.Günorta Amerikada Çili, Wenesuela, Peru we Ekwador, BAE, Saud Arabystany we Eastakyn Gündogarda Liwiýa, Gana, Keniýa we Nigeriýa, Afrika, Malaýziýa, Taýland, Mongoliýa we Filippinler we başgalar, hususan-da bizde bar Müşderilere çalt we artykmaç logistika hyzmatlaryny hödürleýändigimizi üpjün etmek üçin öz logistika kompaniýamyz.

https://www.yzsumed.com/about-us/

Şol bir wagtyň özünde täze önümleri yzygiderli ösdürmek, dürli bazarlaryň we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak we hassalaryň agyrysyny azaltmak üçin gowulaşmagy dowam etdirmek üçin öz gözleg toparymyz bar.Dünýädäki has köp müşderä ýokary hilli hyzmatlar bermek üçin her ýyl zehinli adamlary işe alýarys.

Önümiň hili hemişe esasy artykmaçlygymyzdy.Hytaýda lukmançylyk önümleriniň önümçilik ygtyýarnamasyny we hasaba alyş şahadatnamalaryny, şeýle hem ISO13485, CE, FDA we beýleki şahadatnamalary aldyk.

Superunion toparynyň ähli işgärleri, ýadawsyz tagallalarymyz bilen global lukmançylyk kärhanalary bilen birleşmäge umyt baglaýarlar.

Aragatnaşyk maglumatlarymyz:sales@ysumed.com info@ysumed.com+86 13601443135

7 * 24 sagat hyzmat edýäris.

Hyzmat toparymyz

team+2
team1
team3

Iş dükany

QQ图片20210713093830
exhibition
SUGAMA factory1