Gauze önümleri

Lukmançylyk dykyzlygynyň esasy wezipesi, ýarany geýmek we operasiýa wagtynda ýaranyň gan tegmillerini arassalamakdyr.
Iki görnüşli lukmançylyk doka bar, biri steril däl doka, beýlekisi sterilizasiýa edilen doka.
Sterile görnüşinde gaplanan lukmançylyk doka gönüden-göni ulanylyp bilner, steril däl görnüşde gaplanan doka diňe ýokary temperatura we ýokary basyşly bug ýa-da EO dezinfeksiýa edilenden soň ulanylyp bilner.
Lukmançylyk doka çişiniň esasy materialy lukmançylyk siňdiriji doka.Lukmançylyk dykyzlaryny rentgen bilen ýa-da bolmazdan eplenen gyralara, eplenmedik gyralara bölmek bolýar.
Kompaniýamyz 20 ýyldan gowrak wagt bäri lukmançylyk doka öndürýär, CE, FDA, iso13485 we beýleki şahadatnamalary alýar we önümlerimiz 100-den gowrak ýurda eksport edildi.
Lukmançylyk doka gubkasyny, lukmançylyk dykyz gabygyny, doka bandajyny we beýleki doka önümlerini satyn almak ýa-da maslahatlaşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Biz professional öndüriji.
 • White consumable medical supplies disposable gamgee dressing

  Ak sarp edilýän lukmançylyk enjamlary bir gezek ulanylýan gamge geýimi

  Önümiň beýany Önümiň beýany: 1.Materialy: 100% pagta (Steril we steril däl) 2. ululygy: 7 * 10 sm, 10 * 10 sm, 10 * 20 sm, 20 * 25cm, 35 * 40cm ýa-da ýöriteleşdirilen 3. Reňk: Ak reňk 4 . 21′s, 32′s, 40′s pagta ýüplükleri 5. 29, 25, 20, 17, 14, 10 sapakdan ýasalan ýüplük 6: Pagtanyň agramy: 200gsm / 300gsm / 350gsm / 400gsm ýa-da ýöriteleşdirilen 7.Serilizasiýa: Gamma / EO gazy / Bug 8. Görnüşi: selwage däl / ýeke-täk selwage / goşa selwage Ölçegler we paket Model gaplaýyş karton ölçegi 10 * 10cm steril 1pc / pack, 10p ...
 • medical high absorbency EO steam sterile 100% Tampon Gauze
 • 5x5cm 10x10cm 100% cotton sterile Paraffin Gauze

  5x5cm 10x10cm 100% pagta steril Paraffin Gauze

  Önümiň beýany Professional önümçilikden parafin wazelin doka geýilýän doka parafin Önüm lukmançylyk könelişen doka ýa-da parafin bilen dokalan däl.Derini ýaglap, derini ýarylmakdan gorap biler.Klinikada giňden ulanylýar.Düşündiriş : 1.Waselin doka ulanylyşy, deriniň awulsiýasy, ýanmagy we derisi, deriniň çykarylmagy, deriniň çişmegi, aýak ýaralary.2. waradan düşýän pagta ýüplügi bolmaz.doka mesh amatly, ýapyşykly we ýaraly med ...
 • Medical sterile high absorbency compress conforming 3″ x 5 yards gauze bandage roll

  3 ″ x 5 metrlik dykyz bandaj rulonyna laýyk gelýän lukmançylyk steril ýokary siňdiriji gysyş

  Önümiň aýratynlyklary Gauze bandajy, howanyň aralaşmagyna we bejerginiň ösmegine ýol açýan mahaly, ýaranyň üstünde goýlan inçe, dokalan mata materialydyr. Geýim geýmek üçin ulanylyp bilner ýa-da göni ýarada ulanylyp bilner. .Bu bandajlar iň köp ýaýran görnüş bolup, köp ululykda bolýar.1.100% pagta ýüplügi, ýokary siňdiriji we ýumşaklyk 2. 21 ′, 32′s, 40′s pagta ýüplükleri 30 × 20,24 × 20,19 × 15… 4. uzynlygy 10m, 10yd .. .
 • medical non sterile compressed cotton conforming elastic gauze bandages

  elastik doka bandajlaryna laýyk gelýän lukmançylyk steril däl gysylan pagta

  Önümiň aýratynlyklary Gauze bandajy, howanyň aralaşmagyna we bejerginiň ösmegine ýol açýan mahaly, ýaranyň üstünde goýlan inçe, dokalan mata materialydyr. Geýim geýmek üçin ulanylyp bilner ýa-da göni ýarada ulanylyp bilner. .Bu bandajlar iň köp ýaýran görnüş bolup, köp ululykda bolýar. Lukmançylyk üpjünçiligimizdäki önümler, kartoçka amallary bilen hapalanmazdan arassa pagtadan öndürilýär.Softumşak, ýumşak, çyzykly däl, gaharlandyrmaýan CE, ISO, FDA we beýleki s ...
 • Newly CE Certificate Non-Washed Medical Abdominal Sterile Lap Pad Sponge

  Täze CE şahadatnamasy, ýuwulmadyk lukmançylyk garyn boşlugy Sterile Lap Pad Sponge

  Önümiň beýany düşündirişi 1. Reňk: Ak / ýaşyl we öz islegiňiz üçin başga reňk.2. 21′s, 32′s, 40′s pagta ýüplükleri.3. 29, 25, 20, 17, 14, 10 sapakdan ybarat.4. Rentgen kesgitlenýän / rentgen lentasy bilen ýa-da bolmasa.5.Ak pagta halkasy bilen ýa-da gök bolmazdan.6. ýuwulmadyk ýa-da ýuwulmadyk.Aýratynlyklary 1. ýokary siňdiriş we ýumşaklyk bilen arassa pagtadan ýasalan.2. öz islegiňiz üçin dürli ululyklar we görnüşler.3. 21, 32, 40s pagta ýüplükleri;22, 20, 18, 17, 13, 12-nji tor ...
 • CE Standard Absorbent Medical 100% Cotton Gauze Roll

  CE Standard Absorbent Medical 100% Pagta Gauze Roll

  Önümiň beýany aýratynlyklary 1).Highokary siňdiriji we ýumşaklyk bilen 100% pagtadan ýasalýar.2).32, 40-njy ýyllaryň pagta ýüplügi;22, 20, 18, 17, 13, 12 sapak we ş.m. 3).Super sorujy we ýumşak, dürli ululyklar we görnüşler bar.4).Gaplamanyň jikme-jigi: pagta üçin 10 ýa-da 20 rulon.5).Eltip bermegiň jikme-jigi: 30% arzan töleg alnandan soň 40 günüň içinde.Aýratynlyklary 1).Lukmançylyk pagta doka rulonyny ençeme ýyllap öndüriji, şonuň üçin olary ygtybarly satyn alyp bilersiňiz.2).Önümimiz ...
 • Medical sterile high absorbency compress conforming 3″ x 5 yards gauze bandage roll

  3 ″ x 5 metrlik dykyz bandaj rulonyna laýyk gelýän lukmançylyk steril ýokary siňdiriji gysyş

  Önümiň aýratynlyklary Gauze bandajy, howanyň aralaşmagyna we bejerginiň ösmegine ýol açýan mahaly, ýaranyň üstünde goýlan inçe, dokalan mata materialydyr. Geýim geýmek üçin ulanylyp bilner ýa-da göni ýarada ulanylyp bilner. .Bu bandajlar iň köp ýaýran görnüş bolup, köp ululykda bolýar.Önümiň beýany 1. Haryt: Bandaj doka 2. Material: poliester ýa-da aýna süýümi 3. Ölçegi: 2 ”x4YDS;3 ”x4YDS;4 ”x $ YDS;5 ”x4YDS;6 ”x4YDS 4. W ...
 • disposable medical sterile abdominal gauze swab 10cmx10cm

  bir gezek ulanylýan lukmançylyk steril garyn dykyzlygy 10cmx10cm

  Doka pyçaklary hemmesini maşyn bilen bukýarlar.Arassa 100% pagta ýüplügi önümiň ýumşak we ýelmeşmegini üpjün edýär.Iň ýokary siňdiriş, padleri islendik eksudatlary siňdirmek üçin ajaýyp edýär.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda, rentgen we rentgen däl görnüşde eplenen we açylmadyk dürli görnüşli padleri öndürip bileris.Önümiň jikme-jiklikleri 1. 100% organiki pagtadan ýasalan 2. ýokary siňdiriş we ýumşak degmek 3. gowy hil we bäsdeşlik bahasy 5. eplenen gyrasy o ...
 • surgical medical absorbent non sterile 100% cotton gauze swabs blue 4×4 12ply

  steril däl hirurgiki lukmançylyk siňdiriji 100% pagta doka gök 4 × 4 12ply

  Doka pyçaklary hemmesini maşyn bilen bukýarlar.Arassa 100% pagta ýüplügi önümiň ýumşak we ýelmeşmegini üpjün edýär.Iň ýokary siňdiriş, padleri islendik eksudatlary siňdirmek üçin ajaýyp edýär.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda, rentgen we rentgen däl görnüşde eplenen we açylmadyk dürli görnüşli padleri öndürip bileris.Önümiň jikme-jiklikleri 1. 100% organiki pagtadan ýasalan 2. ýokary siňdiriş we ýumşak degmek 3. gowy hil we bäsdeşlik bahasy 5. eplenen gyrasy o ...