HIGHokary hil önümlerini hödürleýäris

ÖNÜMLERimiz

Bize ynan, saýla

Biz hakda

Gysgaça düşündiriş :

“Superunion Group” (SUGAMA), lukmançylyk sarp ediş materiallaryny we lukmançylyk enjamlaryny öndürmekde we satmakda 20 ýyldan gowrak wagt bäri meşgullanýan kompaniýa.Lukmançylyk doka, bandaj, lukmançylyk lentasy, pagta, dokalan önümler, şpris, kateter we beýleki önümler ýaly birnäçe önüm çyzgylarymyz bar. Zawodyň meýdany 8000 inedördül metrden gowrak.

Sergi çärelerine gatnaşyň

SUGAMA HAKYNDA Iň soňky habarlar

 • bir gezek ulanylýan infuziýa toplumy

  Bu umumy lukmançylyk sarp ediş serişdesi, Aseptiki bejergiden soň, damar bilen infuziýa üçin damar bilen derman ergininiň arasyndaky kanal döredilýär. Adatça sekiz bölekden durýar: damar iňňesi ýa-da sanjym iňňesi, iňňe gorag gapagy, infuziýa şlangy, suwuk derman süzgüji, akym düzgün ...

 • Wazelin doka parafin doka hem diýilýär

  “Vaseline” doka önümçiliginiň usuly, “Vaseline” emulsiýasyny göni we deň derejede siňdirmekdir, her bir lukmançylyk dermany “Vaseline” doly siňdirilip, ulanylanda çygly bolar ýaly, doka bilen ikinji derejeli ýelmeşme bolmaz. suwuklyk, sc-ni ýok etmesin ...

 • 85-nji Hytaý halkara lukmançylyk enjamlary sergisi (CMEF)

  Sergi wagty 13-nji oktýabrdan 16-njy oktýabr aralygynda.Sergi, ähli döwürleýin saglyk hyzmatlarynyň “diagnoz we bejergi, sosial üpjünçilik, dowamly keselleri dolandyrmak we reabilitasiýa şepagat uýalarynyň” dört tarapyny giňişleýin hödürleýär.“Super Union” topary wekil hökmünde ...

 • Şpris

  Şpris näme?Şpris, bir turba berk ýapyşýan süýşýän plungerden ybarat nasosdyr.Düwürtigi takyk silindr turbasynyň ýa-da barreliň içine çekip, itip, şprisiň turbanyň açyk ujundaky orifis arkaly suwuk ýa-da gaz çykarmagyna ýa-da çykarylmagyna ýol açyp biler.Nädip ...

 • Dem alyş maşklary

  Dem alşy öwretmek enjamy, öýkeniň kuwwatyny ýokarlandyrmak we dem alyş we gan aýlanyşyny bejermek üçin bejeriş enjamydyr.Gurluşy gaty ýönekeý we ulanmagyň usuly hem gaty ýönekeý.Dem alýan okuw enjamyny nädip ýatdan çykarmalydygyny öwreneliň ...