Habarlar

 • Güýçlendiriji güýz howasy;Güýz howasy arassa boldy

  Güýçlendiriji güýz howasy;Güýz ...

  Güýçlendiriji güýz howasy;Güýz howasy arassa;Güýz asmany arassa we howa gysga;arassa we düşnükli güýz howasy. Laurel gülleriniň ýakymly ysy arassa howada siňip gitdi;Osmanthus gülleriniň baý atyry bize şemal öwüsdi .Superunion '...
  Koprak oka
 • bir gezek ulanylýan infuziýa toplumy

  bir gezek ulanylýan infuziýa toplumy

  Bu umumy lukmançylyk sarp ediş serişdesi, Aseptiki bejergiden soň, damar infuziýasy üçin damar bilen derman ergininiň arasyndaky kanal döredilýär. Adatça sekiz bölekden durýar: damar iňňesi ýa-da sanjym iňňesi, iňňe gorag gapagy, infuziýa şlangy, suwuk derman süzgüji, akym düzgün ...
  Koprak oka
 • Wazelin doka parafin doka hem diýilýär

  Wazelin doka parafin doka hem diýilýär

  “Vaseline” doka önümçiliginiň usuly, “Vaseline” emulsiýasyny göni we deň derejede siňdirmekdir, her bir lukmançylyk dermany “Vaseline” doly siňdirilip, ulanylanda çygly bolar ýaly, doka bilen ikinji derejeli ýelmeşme bolmaz. suwuk, sc-ni ýok etmesin ...
  Koprak oka
 • 85-nji Hytaý halkara lukmançylyk enjamlary sergisi (CMEF)

  85-nji Hytaý Halkara Medisina Devi ...

  Sergi wagty 13-nji oktýabrdan 16-njy oktýabr aralygynda.Sergi, ähli döwürleýin saglyk hyzmatlarynyň “diagnoz we bejergi, sosial üpjünçilik, dowamly keselleri dolandyrmak we reabilitasiýa şepagat uýalarynyň” dört tarapyny giňişleýin hödürleýär.Super Union topary wekil hökmünde ...
  Koprak oka
 • Şpris

  Şpris

  Şpris näme?Şpris, bir turba berk gabat gelýän süýşýän plungerden ybarat nasosdyr.Döküji takyk silindr turbasynyň ýa-da barreliň içine çekilip, şprisiň turbanyň açyk ujundaky bir şarjaga suwuk ýa-da gaz çykarylmagyna ýa-da çykarylmagyna ýol açyp biler.Nädip ...
  Koprak oka
 • Dem alýan maşk

  Dem alýan maşk

  Dem alyş okuw enjamy, öýkeniň kuwwatyny ýokarlandyrmak we dem alyş we gan aýlanyş reabilitasiýasyny ösdürmek üçin bejeriş enjamydyr.Gurluşy gaty ýönekeý, ulanmagyň usuly hem gaty ýönekeý.Geliň, dem alyş tälim enjamyny ýatdan çykarmagy öwreneliň ...
  Koprak oka
 • Suw howdany sumkasy bilen gaýtadan işlemeýän kislorod maskasy

  Suw howdany bilen gaýtadan işlemeýän kislorod maskasy ...

  1. Kompozisiýa Kislorod saklaýan halta, T görnüşli üç taraplaýyn lukmançylyk kislorod maskasy, kislorod turbasy.2. Iş prinsipi Kislorod maskasynyň bu görnüşine gaýtalanýan dem alyş maskasy hem diýilýär.Maskada maska ​​bilen kislorod saklaýan sumkanyň arasynda bir taraplaýyn klapan bar ...
  Koprak oka